Brochure, Huisstijl ontwerp, Illustratie

Brochure Gedragscode

In deze gedragscode zijn algemene principes geformuleerd die een leidraad vormen voor integer en zorgvuldig handelen binnen SHN.

Vierkant als vormtaal

Strips illustreren

Wij hebben de door Slachtofferhulp zes aangeleverde situaties omgezet naar een korte strip.
Giften
Sociale media